Măsuri active pentru integrare socială

Asistență

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate

Titlul proiectului: „Măsuri active pentru integrare socială”

Contract nr.: POCU/18/4/1/101949

Beneficiar: Comuna Negoi, Județul Dolj

Parteneri: P1 – Școala Gimnazială Negoi, P2 – Fundația Universitară Hyperion

 

COMUNA NEGOI , 08.01.2018

ANUNȚ

 

COMUNA NEGOI, cod de identificare fiscala 4553780, cu sediul in Str.ID.Gabroveanu nr.159, localitatea Negoi, judetul Dolj, Romania cod postal 207430, Romania, telefon 0251325088, fax 0251325088, posta electronica Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., reprezentata legal prin Lidia – Adriana ZAVELEA, primar, in calitate de Beneficiar al Contractului de finantare POCU/18/4/1/101949, conform obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sanatate,, proiectul urmarind reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate cu cetateni de etnie roma prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala si medicala precum si alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale:

 

Solicita

furnizori privati de servicii medicale/sociale/medico-sociale si parteneri comunitari in vederea incheierii a 3 parteneriate

 

in cadrul activitatii „A.4.2. Parteneriate între autoritatile locale si/sau furnizorii privati de servicii medicale / sociale / medico - sociale si partenerii comunitari” avand in vedere ca prin incheierea acestor parteneriate cu furnizori privati de servicii medicale/sociale/medico-sociale s-ar imbunatati semnificativ calitatea vietii persoanelor ce ar beneficia de astfel de servicii. De parteneriatele astfel incheiate vor beneficia toti membrii grupului tinta.

 

Rezultate previzionate in urma incheierii acestor parteneriate :

  • imbunatatirea calitatii vietii tuturor membrilor grupului tinta;
  • vor fi informati cu privire la planificarea familiala, metode de preventie a aparitiei bolilor, prevenirea si combaterea violentei in familie, egalitatea de sanse si nediscriminarea, necesitatea implicarii active a femeilor pe piata muncii, integrarea in comunitate, prevenirea abandonarii copiilor de catre mamele singure sau de catre familiile cu foarte multi copii, metode si mijloace de crestere a calitatii vietii, igiena corporala, etc;
  • toti membrii grupului tinta vor primi in mod regulat pachete continand produse de igiena personala (de ex. sapun, pasta de dinti, periuta de dinti, etc.).

 

Nume persoană contact: Stavrache Georgeta – Manager Proiect;

Telefon: 0784409209; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Instituţie: COMUNA NEGOI

Tel. 0251325088, fax 0251325088, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Descară intregul anunț

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Măsuri active pentru integrare socială” ID proiect: POCU/18/4/1/101949 Beneficiar: Comuna Negoi, Județul Dolj Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro